Isang Litrong Liwanag Starts Lighting 1000 Houses at Payatas